20.6.09

Mustaa valkoisella: Lahden tärkein tapahtuma

Mustaa valkoisella: Lahden tärkein tapahtuma: "
On myös olemassa mittari, jolla mitaten kirjailijakokous on Lahden merkittävin säännöllisesti järjestettävä tapahtuma. Mittalaitteena toimii Helsingin Sanomat; sen antama palstatila kirjailijakokoukselle on suurempi kuin millekään muulle Lahdessa järjestettävälle tapahtu-malle. Salpausselän kisat ovat aikoja sitten jääneet jälkeen.

Takavuosina oli Lahden kansainvälinen urkuviikko vastaavanlaisessa asemassa kuin kirjailijakokous, mutta nyttemmin sen saama palstatila Hesarissa on pienentynyt oleellisesti."

Ei kommentteja: