20.3.09

Helsingin pullakirkon hengellinen merkitys seurakuntalaisilleen

Toimin 1970 luvulla kanttorina ns. pullakirkoissa. Pullakirkko, matalan kynnyksen jumalanpalvelus. Diakonia-ammattikorkekoulu on julkaissut opinnäytetyön: Helsingin pullakirkon hengellinen merkitys seurakuntalaisilleen. Opinnäytetyö avasi silmäni siihen, että seurakunassa huomaamattaan tekee ja osallistuu asioihin ja toimintoihin ymmärtämättä niiden suurta merkitystä ja vaikutusta pyhien yhteisössä. Seuraavassa otteita lyhennelmästä.

Hartman, Anna-Sofia
Sippola, Kati
Pullakirkko, matalan kynnyksen jumalanpalvelus. Helsingin pullakirkon engellinen merkitys seurakuntalaisilleen.
Järvenpää 2000
64s. 3 liitettä

  • Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä on Helsingin erityisdiakoniatoimiston järjestämän pullakirkon hengellinen merkitys siellä käyville ihmisille. Opinnäytetyö tehtiin kvalitatiivista menetelmää käyttäen.
  • Tutkimusaineistona oli kymmenen pullakirkon kävijän teemahaastattelukaksi naista ja kahdeksan miestä, jotka olivat iältään 41-65 vuotiaita.
  • Opinnäytetyömme päätuloksina oli, että pullakirkolla oli kävijöilleen spirituaalista eli hengellistä merkitystä. Vahvasti haastattelumateriaalissamme tuli esille Jumalan sanan sekä tarkemmin Raamatun tärkeys ja ensisijaisuus pullakirkossa. Lisäksi materiaalissa korostui vahvasti pullakirkon yhteisöllinen merkitys, pullakirkkoon tultiin tapaamaan ystäviä ja olemaan samankaltaisten ihmisten joukossa.
  • Myös työntekijät ja vapaaehtoiset koettiin oleellisiksi. Työntekijöitä kuvailtiin läsnäoleviksi ja heillä oli aikaa kohdata pullakirkkoon tulijat. Vapaaehtoisten merkitys pullakirkon järjestämisessä koettiin välttämättömäksi.
  • Pullakirkko oli siellä käyville ihmisille jumalanpalvelus, jonne heidän oli helppo tulla omana itsenään kaikkine puutteineen ja ongelmineen. Haastattelemamme ihmiset kokivat pullakirkossa hyväksyntää ja normaliutta pullakirkosta muodostuvan yhteisön sisällä, sekä saivat sieltä tukea ja voimia elämäänsä.

Ei kommentteja: